Hur man köper bostad på Costa del Sol, Spanien

Här är lite information för er som vill köpa lägenhet eller köpa hus i Spanien.

1. Reservation
Innan du anländer till Costa del Sol bör du se till att du har tillräckligt med disponibelt kapital så att det räcker till reservationen på en fastighet. Om du inte har möjlighet att lämna in reservation-summan omedelbart, riskerar du att förlora fastigheten till en annan intressent. Summan som krävs är normalt 6000 euro, men kan vara upp till 12,000 euro för dyrare fastigheter. Reservationen kan betalas med kreditkort, banköverföring (wire transfer) eller kontant.

2. Välja en fastighet
Tänk på hur ofta du kommer att använda huset eller lägenheten, avstånd från flygplatser (Malaga och Gibraltar), uthyrnings- potential och långsiktig investering. Upprätta en budget och kom ihåg att du behöver lägga till 10-12% utöver köpeskillingen för att täcka skatter och avgifter i samband med inköpsprocessen. Tänk på om fin utsikt är en prioritet, bostäder som är nära stranden, golflägenhet etc. Fråga alltid om ytterligare utbyggnad planeras för området.

3. Förhandla köpet
När en lämplig lägenhet eller hus har valts, är det första steget att ge ett muntligt bud. Köpvillkor och pris kan behöva förhandlas med säljaren och mäklaren kommer att fortsätta förhandla å dina vägnar tills ett pris är överenskommet. I detta skede är det fördelaktigt att anlita en advokat i köpprocessen för att hjälpa dig vidare i förhandlingarna och att se till att varje erbjudande om husköpet uppfyller alla nödvändiga rättsliga kriterier.

4. Anlita en advokat
Det finns många utmärkta lokala advokater i på Costa del Sol som även talar flytande svenska. En advokat kommer att ge rättsliga garantier för köp av fastigheten, att spanska rättssystemet uppfylls och att huset eller lägenheten som köps är fri från inteckningar, avgifter eller skulder och att alla betalningar av föreningsavgifter är betalda. En advokat kan också hjälpa fastighetsmäklaren i svåra och komplicerade förhandlingar med ägaren. Advokaten kommer att berätta i förväg vad deras avgift kommer att kosta – det vanligaste är 1% av köpeskillingen.

5. Bokning insättning
Det är normal praxis på Costa del Sol i Spanien att en reservation-summa betalas tills kontraktet är klart. Betalning av reservationen garanterar att fastigheten tas bort från marknaden och reserveras för dig till avtalat fast pris. Denna initiala reservation-summan förskottsbetalas till din advokats kundkonto. Vanlig summa är 6000 Euro.

6. Utbyte av privata kontrakt
Vid acceptans av budet från ägaren är nästa steg i processen att skriva privata köpeavtal eller att underteckna en option att köpa. Detta sker normalt inom två veckor efter formellt godkännande av budet. Din advokat kommer att ha avslutat sina undersökningar av fastigheten och kommer att ordna med ägaren förfarande för avskrivning av eventuella obetalda skulder. Det privata köpekontraktet kommer att återspegla alla överenskomna villkor för försäljningen och fastställa datum för fullbordandet hos en notarie. I detta skede är det vanligt att köparen betalar en 10% deposition.

7. Slutförande vid notarie
En försäljning är formellt klar i Costa del Sol, Spanien när den offentliga lagfarten för köpet är signerad inför en notarie, då görs den slutliga betalningen, och innehav som ges till köparen. Då kommer köparen och säljaren (eller deras representanter) delta på notaríens kontor och underteckna lagfarten íEscritura de Compraventaí. Vid denna tidpunkt betalas det återstående beloppet och innehavet av bostaden övergår till köparen med överlämnandet av nycklar.

8. Skatter och avgifter
När du köper en fastighet på Costa del Sol i Spanien, är det nödvändigt att betala ytterligare omkring 10%% för samtliga kostnader som är involverade vid köp av ett hus eller en lägenhet i Spanien.

Om fastigheten är köpt med en spansk inteckning, kommer dessa kostnader att stiga till omkring 11,5% totalt.

Nedan finns en uppdelning av dessa kostnader:

Moms (IVA) eller Överlåtelseskatt (ITP): Båda är för närvarande på 7%.
Stämpelskatt: 1% utgår vid köp utanför planen
Advokatarvoden: Oftast 1% av köpeskillingen plus moms (IVA) som för närvarande debiteras med 16% på beloppet för avgiften.
Inskrivningsavgifter: Skalan är fast i lag och kan variera från 300 euro för lägre prissatta fastigheter till 1200 euro för dyrare fastigheter.
Land Registry avgifter: Allmänt ca 20% mindre än notarie avgifter.