Advokat vid köp av lägenhet i Spanien 2019-05-26T07:54:21+01:00

Man bör anlita en spansk advokat för att få rådgivning när man har hittat en lägenhet eller hus som man vill köpa i Spanien. Det finns många advokater som är specialiserade på bostadsköp för utlänningar och de har fullservice och utför hela den juridiska biten. Advokaten kan undersöka den juridiska situationen och hjälpa till med hela den juridiska delen i bostadsköpet.
Kontrakt och köpebrev är ofta utarbetade av mäklarens advokat, varför det är viktigt att noga gå igenom villkoren med din egna advokat innan några papper skrivs under. Genom att göra det får du kännedom om det mest vesäntliga villkoren och klausulerna och eventuellt se saker som du inte är överens om. Villkoren kan variera en del beroende på om det är nybygge på ritning eller om det är en återförsäljningsbostad som man ska köpa.

NIE – spanskt personnummer för utlänningar

För att man ska kunna köpa en bostad i Spanien måste man ha ett s.k. NIE-nummer (Numero de identificacion de extranjeros). Man kan själv ansöka om det på Nationalpolisen men lättast är att låta sin advokat göra det. NIE-numret registreras hos skattemyndigheten tillsammans med kopia på ditt pass, din adress i Sverige samt upplysningar om din spanska skatterepresentant innan du kan köpa en egendom.

Undersökning av bostadens juridiska situation

Omständigheter som bör undersökas:

– Är personen eller företaget som säljer bostaden juridiskt sett ägare till bostaden.

– Motsvara beskrivningen av bostaden, de uppgifter som finns registrerade i fastighetsregistret.

– Finns det lån och skulder utställda på bostaden.

– Finns det obetald kommunal fastighetsskatt, s.k. IBI eller andra avgifter.

– Lagen säger att den som står som ägare av bostaden den 1 januari är betalningsskyldig av IBI för hela året.

– Är bostaden uthyrd till annan person.

– Finns det särskilda regler eller servitut på bostaden.

– Om bostaden tillhör en ägarförening ska det undersökas om det finns obetalda föreningsavgifter.

– Om ägaren är resident eller icke-resident. Detta påverkar om köparen kan kvarhålla en avgift på 3% av försäljningspriset, som ska betalas till skattemyndigheten å säljarens vägnar.

– Från och med 1 maj år 2014 ska alla bostäder som är till försäljning ha ett energicertifikat. Detta åligger säljaren att ombesörja.

Signering av köpehandlingar hos notarie

När en överenskommelse har träffats med säljaren om villkor såsom pris, betalning, överlämningsdatum etc. samt köpekontrakt skrivits under ska handlingen signeras hos notarie. Man kan antingen mötas upp personligen eller i förväg ge sin advokat en fullmakt, så sköter advokaten det.

Kostnader vid köp av lägenhet eller villa i Andalucien i Spanien

– Om det är ett nybygge: 10% moms av priset för egendomen och AJD-stämpelavgift (Impuesto de Actos Juridicos Documentados) på 1,5% av priset.

– Om det är återförsäljning: ITP-stämpelavgift (Impuestro sobre transmisiones patrimoniales )  överföringsavgift. 8% av priset, upp till 400000 euros, från 400000 euros till 699000 euros betalas 9% och över 700000 euros betalas 10% av priset.

– Eventuell avgift till bank för ett bostadslån: ytterligare en AJD- stämpelavgift på 1,5% på lånets garantibelopp. Därutöver tillkommer avgifter till notarie och inskrivningsmyndighet.

– Om du köper en bostad till ett pris som överstiger 700000 euros så rekommenderas det att ta ett bostadslån för att undvika förmögenhetsskatt.

– Försäkring: Banken kräver att låntagaren tecknar en försäkring för att skydda sina intressen, till dess att lånet är betalt.

– Utgifter till notarie och inskrivningsmyndighet baseras på priset för bostaden.

– Utgifter till advokat, ca 1%.

Total kostnad vi köp av återförsäljning, 11% till 13%.

Total kostnad vid köp av nybygge, 14% till 16%

Köp av nybygge, s.k. Off plan

Vid köp av bostad som Off plan ( på ritning ) ska man vara noga med att byggmästaren har tecknat en särskild bankgaranti. Denna bankgaranti ska byggmästaren ge köparen för alla mottagna inbetalningar.

Man ska även vara uppmärksam på att bankgarantin ska gälla ända fram till köpet, då det är först då som bostaden skrivs över rent juridiskt och att man faktiskt är ägare.